Általános Szerződési Feltételek
Események
Elérhetőségeink
Jegymánia Kft.
1036 Bécsi út 85.
(bejárat a Bokor u.felől)
Tel/Fax : (1) 250-3090
Mobil: +36 30 700 67 40
Iratkozz fel

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jegymania.hu internetes áruház a Jegymánia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 85., Adószám: 14537514-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-908366, Bejegyző: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) internetes katalógusa, amelyben magyarországi és külföldi kultúrális intézmények és sportrendezvény szervezők forgalomba hozott jegyeit, illetve bérleteit kínálja eladásra. A Jegymánia Kft. (továbbiakban Eladó) honlapján keresztül történt kiválasztással, valamint a kapcsolódó banki oldalon való online bankkártyás fizetéssel leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (továbbiakban Vevő) között. Vevő a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen üzletszabályzat rendelkezéseit.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyek és bérletek, melyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerhetők meg.

3. SZERZŐDŐ FELEK AZONOSÍTÁSA

Eladó kizárólag a www.jegymania.hu oldalon, a saját internetes katalóguson keresztül kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint a kapcsolódó banki oldalon keresztül megvásárolt jegyekért, bérletekért felel. Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait (név; vásárlási cím; e-mail cím; telefonszám), Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni. A vevő által hibásan közölt adatok alapján kiállított számla érvénytelenítése és a helyes adatokat tartalmazó - ismételten kiállított - számla külön-eljárási díja 3000 Ft. Ezen összeg Vevő felé, a kijavításra vonatkozó írásbeli kérelmét követően kiszámlázásra kerül, melynek kiegyenlítése után áll Eladó módjában a korrigált adatokat tartalmazó számla kiállítása és postázása Vevő felé. Kijavításra vonatkozó kérelmet Eladónak a kiállítás dátumától számított öt munkanapon belül van módja fogadni.

4. VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A jegyek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételár kiegyenlítése az alábbiak szerint kizárólag készpénzes, előre átutalásos vagy bankkártyás fizetéssel, ez utóbbi esetén Eladó internetes oldaláról továbblépve a vele szerződésben álló bank honlapján történhet. A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért a Jegymánia Kft. nem tud felelősséget vállalni. Eladó visszaigazoló e-mailjének – mely tartalmazza a foglalási számot ill. a vásárlási azonosítót – kiküldésével igazolja cégünk az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). A visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli. A vevő által megadott vásárlási adatok alapján a Jegymánia Kft. számlát állít ki, melyet a vételár megfizetését követően haladéktalanul eljuttat vevő részére az általa megadott e-mail címre. A jegyárak változtatásának jogát a központi értékesítő fenntartja, így a vásárlást követő esetleges jegyár-emelkedésről a Megrendelőt haladéktalanul e-mailben tájékoztatjuk. Amennyiben a Megrendelő az új árat nem kívánja elfogadni, úgy jogosult az új ajánlat közlésétől számított 24 órán belül a vásárlástól elállni, amely döntésről köteles a JEGYMÁNIA Kft.-t értesíteni. Ebben az esetben a megfizetésre került összeget a JEGYMÁNIA Kft. a Megrendelő részére kamatmentes összegben visszatéríti.

5. JEGYEK ÁTADÁSA, KÉZBESÍTÉSE, SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

a) Belföldi nyomtatott (papír)jegyek esetében a jegyek átadása a Jegymánia Kft. budapesti ügyfélszolgálati irodájában vagy postai úton történik. Budapest és vonzáskörzete területén külön egyeztetés és díjazás alapján személyes kézbesítés is igényelhető.

b.)Ún. Home-printed jegyek esetén a kézbesítés elektronikus úton történik. Vevő tudomásul veszi, hogy egyes jegyek elektronikus úton történő kézbesítéséhez külön applikáció letöltése szükséges, erről eladó a jegy visszaigazolásakor ad információt.

c) Külföldi eseményeknél a JEGYMÁNIA Kft. törekszik a magyarországi átadásra, illetve a jegyek elektronikus úton történő kézbesítésére. Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes eseményeknél (különösen futball mérkőzéseknél) a JEGYMÁNIA Kft a rendelt belépőjegyeket csak pár nappal az esemény előtt kapja meg, ezért fenntartja a jogot az esemény helyszínén való kézbesítésre. Helyszíni kézbesítés esetén a jegyet a JEGYMÁNIA Kft. a Megrendelő szállására küldi meg postai küldeményként vagy futárral. A jegyekről a Jegymánia Kft vouchert állít ki, amelyet a jegy beszerzését követően a Megrendelő részére megküld. A Megrendelő a jegyeket tartalmazó küldeményt a szállása szerinti helyszínen veheti át, amely megegyezik a Megrendelő által megadott szálláshelyszínnel. A küldeményt szállodai kézbesítés esetén az adott szálloda recepciója adja ki, kizárólag azon személynek, akinek a neve a voucheren szerepel.

d) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy külföldi esemény esetén saját maga köteles értesíteni a címzettként megjelölt szállodát vagy személyt arról, hogy részére küldemény érkezik, a küldemény tartalmáról azonban nem adhat felvilágosítást. Amennyiben a Megrendelő ezen értesítési kötelezettségét nem teljesíti, vagy a küldemény tartalmáról a jelen tilalom ellenére felvilágosítást ad, úgy az ebből eredő károkért a JEGYMÁNIA Kft. nem tartozik felelősséggel.

6. AZ ELÁLLÁS JOGA

Az – 1. és 4. pontban ismertetett módon végrehajtott – vásárlással Vevő beleegyezését adja, hogy Eladó a teljesítést megkezdje (a postai szállítással igényelt jegyek és bérletek esetében), illetve azt teljesítettnek tekintse (a személyes átvétellel igényelt jegyek és bérletek esetében). Fentiek értelmében Vevő elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat. Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

7. ADATVÉDELEM

Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Eladó az online vásárlás és regisztráció folytán birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat az érintett kulturális intézményen kívül harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. Vevő személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Eladó azokat a fenti módon kezelje, valamint ahhoz, hogy Eladó kizárólag saját direkt marketing céljára használja (hírlevél). Egyéb rendelkezéseket az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

8. EGYÉB

Eladó online jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára. A megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában. A Jegymánia Kft. által értékesített belépőjegyek mindegyike egyedi vonalkóddal van ellátva. A vásárló kötelessége ezt a vonalkódot bizalmasan kezelni, azaz nem hozzáférhetővé tenni harmadik személy részére (például fénykép, szociális hálón való megosztás, stb. által). Ennek elmaradásából eredően a jegy vonalkódjával való esetleges visszaélésekből keletkezett bárminemű kárért a Jegymánia Kft. semminemű felelősséget nem vállal. A kulturális és sportszervező intézmények a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Műsorváltozás esetén, illetve amennyiben az előadás elmarad, a jegyek visszaváltása a Szervező utasításai alapján történik, melyről Vevőt a regisztrációkor megadott elérhetőségein tájékoztatjuk. Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A belépőjegyen keresztül a jegyvásárló a rendezvény szervezőjével kerül szolgáltatási jogviszonyba. A rendezvény meghirdetettek szerint való szervezése és lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége, melyben a Jegymánia Kft. nem vesz részt, továbbá nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt belépőjeggyel látogatott rendezvény minősége, lebonyolítása vagy elmaradása kapcsán.

További kérdéseivel, problémájával keresse munkatársainkat a +36 1 250 3090 vagy a +36 30 7006740 telefonszámon, illetve a jegymania@jegymania.hu e-mail címen.

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére.

RENDBEN
Szabályzat